Klassen

Klasse 1a - Frau Herre

Klasse 1c - Frau Singer

Klasse 1b - Frau Kuolt / Frau Straub

Klasse 1d - Frau Braitsch

Klasse 2a - Frau Faller

Klasse 2c - Frau Ketterer

Klasse 2b - Frau Kraus / Frau Solmsen

Klasse 2d - Frau Roth

Klasse 3a - Frau Humphries

Klasse 3c - Frau Heil

Klasse 3b - Frau Unfried

Klasse 3d - Herr Fallert

Klasse 4a - Frau Anders

Klasse 4c - Frau Schmidt

Klasse 4b - Frau Vielsack

Klasse 4d - Frau Heck